ניוד והחלפת שטחים בזכרון יעקב

תוכנית ש/ 1216

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ניוד והחלפת שטחים בזכרון יעקב
מספר: ש/ 1216
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הרחבת שטחי ציבור לצורך הרחבת בית-ספר "החורש" בזכרון יעקב על חשבון שטח לתכנון עתידי ושטח למגורים א'.
- איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים של השטחים הכלולים בתשריט את חלקות 228,211,210,209 בגוש 11323 וחלקה 141 בגוש 11292. (בדרך של החלפת שטחי מגורים ושטחים ציבוריים בין מתחמים א' ו- ב', לצורך האפשרות לייעד שטח למבני ציבור בצמוד לשטח ביה"ס הקיים).
- שינוי יעוד שטח לתכנון עתידי לשטח למבני ציבור.
- קביעת קווי בנין לשטח מעורב לשצ"פ ואב"צ במתחם א' כדלקמן: ק.ב. אחורי - 0 מ' לכיוון השצ"פ, קו בנין צידי 2 מ' לכיוון שביל הולכי רגל, קו בניין צידי 4 מ' לכיוון המגורים וכפי שמופיע בתשריט.
- קביעת קווי בניין לאתר לבניני ציבור למתחם ב' כפי שמופיע בתשריט.
- תוספת יחידות דיור בסך השטח המיועד למגורים מ- 3 יחידות (כמאושר
עפ"י ש/ 189) ל- 4 יחידות (כלומר תוספת 1 יח"ד במגורים במתחם א') סה"כ
2 יח"ד במגרש מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב

תיאור המיקום:
מתחם א' - בין רחוב הפלמ"ח לרחוב ראובן בנווה הברון.
מתחם ב' - ברחוב התאנה ליד בי"ס החורש.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11292חלק7, 141135-136
11323חלק209-21131, 228
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתש/ 189שכונת נוף הר, זכרון יעקבשינוי
תוכניתש/ 22בינוי מרכז אזרחי, זכרון יעקב.שינוי
תוכניתש/ 11תכנית מתאר זכרון יעקבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3899. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים01/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/05/2006
החלטה בדיון באישור תכנית14/02/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות14/02/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות28/11/2005תאריך פרסום: 28/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5463. עמוד: 619. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים15/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2005.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה21/09/2005
קבלת תכנית26/05/2005