ניוד שטחים ללא שינוי סה"כ בשטח , בית השיטה

תוכנית ג/ גל/ מק/ 170

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ניוד שטחים ללא שינוי סה"כ בשטח , בית השיטה
מספר: ג/ גל/ מק/ 170
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ניוד שטחים ללא שינוי בסה"כ שטח מאושר בתכנית.

עיקרי ההוראות:
- החלפת שטחים ללא שינוי סה"כ שטח מאושר בתוכנית.
- הסדרת קווי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועבית השטה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23185חלק42
23186חלק64, 73
23187חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9951תיחום שטח הפיתוח לבית השיטה - גלבועשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/2011תאריך פרסום: 11/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6338. עמוד: 1239. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה ברשומות04/08/2011תאריך פרסום: 04/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6276. עמוד: 5872. שנה עברית: התשעא .