ניצול אזורי תעשיה בתחום מועצה אזורית באר טוביה

תוכנית 8/ 02/ 101/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ניצול אזורי תעשיה בתחום מועצה אזורית באר טוביה
מספר: 8/ 02/ 101/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי הוראות סעיפים 11, סעיפים קטנים (2) (3)
(4) המתייחסים לאזור חקלאי מיוחד.
ב. פיתוח יזמות כלכליות ועיסקיות במושבים, תוך
מזעור מפגעים ומטרדים.
ג. לאפשר פעילות כלכלית לא חקלאית בחלקות א' תוך
ניצול תשתיות קיימות, ותוך שמירה על אופיו הכפרי
של המושב.
ד. הגדרת זכויות והוראות בניה בשטח הנחלה המשקית
במושבים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכנות

תיאור המיקום:
ישוב: ?
מועצה אזורית באר טוביה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2005
קבלת תכנית28/01/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500307/03/2005