ניצן

תוכנית 6/ 02/ 291/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ניצן
מספר: 6/ 02/ 291/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לאפשר את יישום חוק ההתנתקות על ידי קביעת שטחים
להקמת מבני מגורים זמניים ומבני ציבור זמניים
(להלן - "מבנים זמניים") בהתאם ובכפוף לתקנות ההתנתקות
או על פי כל דין ובכפוף לאישור הגורמים המפורטים בתקנה 3 (ג)
לתקנות ההתנתקות (להלן - "שטח למבנים זמניים").
2. לאפשר את יישום חוק ההתנתקות על ידי קביעת שטח לאזור ספורט
אשר ניתן יהיה להקים בו מבנים זמניים (להלן - "אזור הספורט").
3. קביעת גבולות השטח המתארי של הישוב ניצן, הכולל בין היתר את שטח
הבינוי הכפרי של הישוב הקיים והשטחים המיועדים להרחבתו,
וזאת עד להיקף כולל של 600 יחידות דיור (להלן - "השטח המתארי").
4. קביעת דרכים על מנת לאפשר גישה לשטח למבנים זמניים ולבית העלמין הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון

תיאור המיקום:
מקום: ניצן, מועצה אזורית חוף אשקלון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
163חלק137118-120, 122-124, 126, 128, 135, 139-141
164חלק118-120, 122-123, 128
413חלק160-161, 213, 228
2782חלק3, 5-13, 18, 20-22, 24-252, 4, 19
2783חלק2
2784חלק3, 71, 4-6, 8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4569. שנה עברית: התשסו .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/07/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/06/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/03/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות21/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3367. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/05/2005
פרסום להפקדה בעיתונים27/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2005. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה16/05/2005
קבלת תכנית15/05/2005