ניצן

תוכנית 6/ 03/ 291/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ניצן
מספר: 6/ 03/ 291/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עדכון התכנית על פי צרכי המתיישבים החדשים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעודי קרקע מאזור חקלאי, מאזור מגורים א', מאזור מסחרי,
משטח לבנייני ציבור, מדרך, משביל להולכי רגל,
מחיץ נופי ומשטח ציבורי פתוח - לדרך, למתקן הנדסי,
לאזור מגורים א', למבנים ומוסדות ציבור, לאזור מסחרי,
לאזור חקלאי, לשביל להולכי רגל,
לשטח ציבורי פתוח ולשטח פרטי פתוח.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת התכליות המותרות.
ד. קביעת זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןניצן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
163חלק
164חלק
2782חלק10, 214-9, 11-14, 16, 22, 24-25
2783חלק2
2784חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 291הרחבת הישוב ניצןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח05/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2011
קבלת תכנית25/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/03/2008