ניר בנים - חלוקה מחדש של מגרשים ושינוי תוואי דרך

תוכנית 8/ 03/ 111/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ניר בנים - חלוקה מחדש של מגרשים ושינוי תוואי דרך
מספר: 8/ 03/ 111/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתוואי דרך ושינוי גבול חלקות
ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
ישוב: ניר בנים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2934חלק11-16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/03/1997תאריך פרסום: 20/03/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4505. עמוד: 2775. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים14/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/02/1997
החלטה בדיון באישור תכנית27/01/1997
פרסום להפקדה ברשומות26/09/1996תאריך פרסום: 26/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4445. עמוד: 76. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים20/09/1996תאריך פרסום בעיתון: 20/09/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/09/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/09/1996
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1996
קבלת תכנית19/03/1995