ניר יצחק

תוכנית 7/ 03/ 102/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ניר יצחק
מספר: 7/ 03/ 102/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לערוך תכנית מסודרת של הקרקעות שנועדו לישוב של משק קיבוצי.
ב. להקצות שטחים פתוחים פרטיים ומגרשים לבניני חברה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולניר יצחק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות03/09/1950תאריך פרסום: 03/09/1950. שנה עברית: התשי .
קבלת תכנית03/09/1950