ניר עם - מרכז השכלה

תוכנית 7/ 03/ 195

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ניר עם - מרכז השכלה
מספר: 7/ 03/ 195
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעוד לאזור למרכז השכלה במועצה האזורית שער הנגב; שטח התכנית 6 דונם

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבניר עם

תיאור המיקום:
מחנה ניר עם

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/10/1977תאריך פרסום: 16/10/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2374. שנה עברית: התשלח .