ניר צבי- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.

תוכנית גז/ 475/ 3/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ניר צבי- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מספר: גז/ 475/ 3/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לא נמצאה מטרת התכנית בתקנון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4224חלק64-65, 67-68, 84, 86-9459-63, 66, 82-83
4230חלק9-12
4231חלק2-5, 12-17, 19-2010-11
4232חלק3, 52, 4, 10
4337חלק1-214, 18, 20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות17/05/1962תאריך פרסום: 17/05/1962. מס' ילקוט פרסומים: 931. שנה עברית: התשכב .
קבלת תכנית17/05/1962