ניר צבי

תוכנית גז/ 475/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ניר צבי
מספר: גז/ 475/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לא מופיעות מטרות התוכנית בתקנון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4224חלק65, 67-68, 84, 86-9259-60, 64, 66, 82-83, 93
4230חלק9-125, 8
4231חלק12-17, 19-2011
4232חלק
4337חלק1-23, 12-14, 18, 20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות20/03/1958תאריך פרסום: 20/03/1958. מס' ילקוט פרסומים: 591. שנה עברית: התשיח .
קבלת תכנית20/03/1958