ניתוק אספקת מים וחשמל

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים ימ/ 07/ 153/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות
שם: ניתוק אספקת מים וחשמל
מספר: ימ/ 07/ 153/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ניתוק אספקת מים וחשמל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםצור בחר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים200704520/11/2007