נמל אשדוד

תוכנית 11/ 03/ 162/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נמל אשדוד
מספר: 11/ 03/ 162/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שימושים ויעודי קרקע
קביעת הוראות בניה
התווית מערכת דרכים ומסילות
קביעת התנאים הסביבתיים להפעלת התעשיה ומתקני האחסון
באזור.
יצירת רזרבה קרקעית לפיתוח הנמל בעתיד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד
עורף נמל אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2049חלק14-15
2052חלק11, 16-18
2053חלק2-4
2054חלק7-8
2055חלק4-5, 10, 1516
2057חלק2, 6, 9, 12
2058חלק7, 15
2059חלק1, 5
2078חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/05/2006
קבלת תכנית07/07/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006