נמל עבודה - נמל אשדוד

תוכנית 11/ 03/ 186

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נמל עבודה - נמל אשדוד
מספר: 11/ 03/ 186
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לבנית מתקן נמל עבודה אשר יאפשר
בנית הנמל הצפוני והמשך פעילות הנמל הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד
נמל עבודה בשטח נמל אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2053חלק1, 3
2059חלק1, 4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/10/1998תאריך פרסום: 01/10/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4686. עמוד: 66. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים18/09/1998תאריך פרסום בעיתון: 18/09/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/08/1998
החלטה בדיון באישור תכנית06/07/1998
החלטה בדיון בהתנגדויות06/07/1998
פרסום להפקדה ברשומות26/02/1998תאריך פרסום: 26/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4622. עמוד: 2639. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים13/02/1998תאריך פרסום בעיתון: 13/02/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/1998
החלטה בדיון בהפקדה29/12/1997
קבלת תכנית26/02/1996