נמל ת"א לפי סעיף 97א'

בקשה ועדה מקומית 3557/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: נמל ת"א לפי סעיף 97א'
מספר: 3557/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור היתר בניה - נמל ת"א לפי סעיף 97א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7458חלק2
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות84828/07/2004