נס עמים נגד ועדה מחוזית לתו"ב צפון, לוחמי הגטאות, וכו'

ישות כללית עתמ/ 08/ 378

זיהוי ומאפיינים
סוג: תביעה משפטית
שם: נס עמים נגד ועדה מחוזית לתו"ב צפון, לוחמי הגטאות, וכו'
מספר: עתמ/ 08/ 378
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרנס עמים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13617אתר כרייה וטיפול בפסולת גושית, לוחמי הגיטאותעתירה