נס עמים

תוכנית ג/ 2244

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נס עמים
מספר: ג/ 2244
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
החבת השטח לשם הגדלת אזור מגורים, מבני ציבור מבני משק תירות וקייט והקטנת שטח חקלאי בתוך הכפר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרנס עמים

תיאור המיקום:
ישוב: נס עמים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18783חלק17-20, 41-42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1733נס עמיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/1977תאריך פרסום: 22/08/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2358. עמוד: 2167. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון באישור תכנית14/03/1977
פרסום להפקדה ברשומות24/06/1976תאריך פרסום: 24/06/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2230. עמוד: 2054. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה28/07/1975
קבלת תכנית24/03/1975