נספח שטח חקלאי גני הדר.

תוכנית גז/ 13/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נספח שטח חקלאי גני הדר.
מספר: גז/ 13/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצמדת חלקה חקלאית ב' לחלקת הבניה א' ע"פ הוראות
סעיף 1.13 של תכנית המתאר גז / 13 / 1
חלקה 28 בגוש 4415 היא חלקה ב'. חלקה 121 בגוש 3708 היא חלקה א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
גני הדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3708חלק121
4415חלק28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/04/1990תאריך פרסום בעיתון: 08/04/1990.
פרסום לאישור ברשומות18/02/1990תאריך פרסום: 18/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3743. עמוד: 1943. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים23/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 23/11/1989.
פרסום להפקדה ברשומות17/09/1989תאריך פרסום: 17/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3698. עמוד: 4241. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית09/05/1989