נעורים

תוכנית 24/ 03/ 107/ 11/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נעורים
מספר: 24/ 03/ 107/ 11/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור. ב) שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח ציבורי פתוח. ג) קביעת הנחיות בניה לבניני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערדערד

תיאור המיקום:
ערד, שכ' נעורים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38211חלק1-7, 131-133, 151-152, 158, 161
100255חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/12/1987תאריך פרסום: 29/12/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3513. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1986תאריך פרסום: 31/03/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3317. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית30/03/1986