נען

תוכנית גז/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נען
מספר: גז/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק את הקרקע, להקצות מגרשים לבניני ציבור, להתוות דרכים, שבילים, מעברי מים ושדרות ירק ומגרשים צבוריים פתוחים לצרכי נופש ומשחקים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
גני הדר (שטח תכנון עיר גזר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3708חלק1, 58, 87-93, 95-122
3709חלק20, 100-106, 108, 111-113, 119-121, 123-126, 129-146, 148-153, 155-160, 162-163, 165-174
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/11/1955תאריך פרסום: 03/11/1955. שנה עברית: התשטז .