נקיקי יפתח, מחצבות שיש יפתח

תוכנית ג/ 15512

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נקיקי יפתח, מחצבות שיש יפתח
מספר: ג/ 15512
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לייעד שטח ולהגדיר תנאים לשטח לשמורת טבע לפי " חוק גנים לאומים, שמורת טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998, ולפי חוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965.
להרחיב שטח שמורת טבע קיימת - (לפי תמ"מ 2 ) כדי לכלול ערכי טבע מיוחדים בשטח החקלאי הסמוך ולשנות את היעוד בהתאם.

עיקרי הוראות התכנית:
-קביעת התכליות המותרות ליעוד קרקע.
-הכרזת שמרות טבע: תכנית זו תהווה בסיס להכרזת השטח המסומן בתשריט שמורת טבע על פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח - 1998.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןיפתח

תיאור המיקום:
נקיקי יפתח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13504חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8490מחצבת שיש יפתח שינוי לתוכנית מס" ג / 4876שינוי
תוכניתג/ 4660חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 4876מחצבות שיש קיבוץ יפתחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2008תאריך פרסום: 04/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5846. עמוד: 4615. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/2008תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2008. עיתון: הצופה.
החלטה בדיון באישור תכנית05/05/2008
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2008תאריך פרסום: 05/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5773. עמוד: 1802. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום להפקדה בעיתונים02/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/12/2007
החלטה בדיון בוולק"ח05/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/10/2005
קבלת תכנית22/05/2005