נשר רמלה

תוכנית מח/ 65

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: נשר רמלה
מספר: מח/ 65
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ריכוז תכניות ובקשות לשמוש וניצול השטחים של
"נשר מפעלי מלט ישראליים רמלה" בתכנית מתאר כוללת
2. קביעת הוראות לשמוש ביעודי הקרקע השונים לצרכי
תעשיה, חציבה, כריה, שטחים חקלאיים, דרכים ושטחים
פתוחים.
3. קביעת הוראות בנושא איכות הסביבה.
4. קביעת שלבי ביצוע, לרבות שקום אחרי כריה וחציבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגלילית מחוז המרכזמקומית - מחוזית מחוז המרכזמקומית - מחוזית מחוז המרכז

תיאור המיקום:
ישוב: רמלה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4376חלק6-9
4379חלק3, 6-94
4380חלק1
4381חלק81-2, 7, 9
4383חלק5
4428חלק34-59, 87-14260-71
4429חלק120-132, 134, 138-142, 144, 152, 154-18294-108, 117-119, 133, 135-137, 143, 145-151, 153
4468חלק78, 92-95
4626חלק16, 78, 90-103
4628חלק5, 107-13297
4629חלק31-40, 47-48, 51-52, 55-56, 59, 94-19091
4630חלק18-20, 22-23, 25-84, 87-112, 11717, 21, 24, 85-86, 114, 116
4632חלק36-40, 66, 103-111
4633חלק1-9, 49-51, 53-54, 56-61, 112
4643חלק4-8, 12-24, 35-40, 44-46, 49, 5443, 47-48, 50-53, 55-58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/01/1993תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1993.
פרסום לאישור ברשומות14/01/1993תאריך פרסום: 14/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4075. עמוד: 1237. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/1992תאריך פרסום בעיתון: 09/11/1992.
פרסום להפקדה ברשומות03/09/1992תאריך פרסום: 03/09/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4037. עמוד: 4491. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה15/07/1992
קבלת תכנית20/06/1985