נתיבות, (מספר קודם:20/111/03/22 ).

תוכנית 22/ 03/ 102/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נתיבות, (מספר קודם:20/111/03/22 ).
מספר: 22/ 03/ 102/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפיכת שטח מגרש מגורים לשטח מסחרי, שאפשר לבנות עליו 40% בשתי קומות. קומת קרקע תהיה מסחרית (חניות ומשרדים) וקומה א' תהיה אחת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק123
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/1979תאריך פרסום: 24/05/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2538. שנה עברית: התשלט .