נתיבות, (מס' קודם:12/111/03/22 )

תוכנית 22/ 03/ 102/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: נתיבות, (מס' קודם:12/111/03/22 )
מספר: 22/ 03/ 102/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לייעד שטח לבית מגורים קומה אחת בתי מגורים ארבע קומות + עמודים,שצ"פ מוסדות ציבור, שטח למסחר, דרכים וחניות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573חלק117, 119-120, 122
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור ברשומות28/01/1971תאריך פרסום: 28/01/1971. שנה עברית: התשלא .