נתניה.

תוכנית נת/ במ/ 750/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: נתניה.
מספר: נת/ במ/ 750/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות חלק מתכנית נת / 403 / 3 ע"י -
1. ביצוע איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים עפ"י
פרק ז' של חוק תכנון ובניה.
2. יעוד שטחים למגורים, וקביעת זכויות בניה.
3. הגדלת מס' יחידות דיור וביטול בית אבות.
4. שינוי מיקום שטח בנין דיור מוגן.
5. שינוי מיקום שטח למסחר וקביעת זכויות בניה.
6. שינוי מיקום שטחים לצרכי ציבור והגדלת שטחם.
7. שינוי דרכים לדרכים משולבות, התווית דרכים חדשות,
ביטול דרכים קיימות.
8. קביעת הוראות בניה ותנאים למתן היתר בניה.
9. ביטול יעוד ש.ב.צ. להכשרת כלבי נחייה לעוורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
נתניה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8006חלק1271
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/05/1996תאריך פרסום: 16/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4409. עמוד: 3351. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים10/05/1996תאריך פרסום בעיתון: 10/05/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/1996
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 16/02/1996.
פרסום להפקדה ברשומות08/02/1996תאריך פרסום: 08/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4379. עמוד: 1573. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/01/1996
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1994
קבלת תכנית29/09/1994