סאמי אבו מוך - הצבת שלט

בקשה ועדה מקומית 379/ 35/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סאמי אבו מוך - הצבת שלט
מספר: 379/ 35/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצבת שלט פרסום אלקטרוני מתחלף ומואר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבאקה אל ג'רביהבאקה אל גרבייהבאקה אל-גרביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8816חלק28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה14/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201101014/09/2011