סביוני עפולה 1 - רובע יזרעאל, עפולה

תוכנית ג/ 17610

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: סביוני עפולה 1 - רובע יזרעאל, עפולה
מספר: ג/ 17610
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
העברת יחידות דיור ממגרשים ביעוד מגורים א/1 למגרשים ביעוד מגורים ב'

עיקרי ההוראות:
קביעת זכויות בניה חדשות באזורי המגורים הכלולים בתוכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16761חלק2-15, 56-107, 116114, 126-128
16762חלק29-30, 133136, 155
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11188רובע יזרעאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4415. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה23/07/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/06/2008
קבלת תכנית05/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה