סגירות קומות עמודים

תוכנית 23/ במ/ 119

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: סגירות קומות עמודים
מספר: 23/ במ/ 119
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת דירות בקומות עמודים על גגות ובאגפים בבניינים
ע"י שינויים בהנחיות הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
גושים: 39554 , 39552 , 39555 , 39561

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק
39554חלק
39555חלק
39561חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות20/10/1996תאריך פרסום: 20/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4450. עמוד: 283. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1996
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1991תאריך פרסום: 24/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3946. עמוד: 884. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים31/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 31/10/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/10/1991
החלטה בדיון בהפקדה14/07/1991
קבלת תכנית24/06/1991