סגירת חנייה קיימת בהיתר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 282/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סגירת חנייה קיימת בהיתר
מספר: 282/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סגירת חנייה קיימת בהיתר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעכועכועכו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18103חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/01/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201000826/01/2010