סגירת מרפסת רחוב בר ניסן 29/23 - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 218/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: סגירת מרפסת רחוב בר ניסן 29/23 - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 218/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סגירת מרפסת בדירה מס' 23.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת היקפי בניה למטרות עיקריות במגרש מס' 114
המיועד לאזור מגורים ב' ונמצא ברחוב בר ניסן, שכונת נווה זאב באר שבע ,
ב- 25 מ''ר עבור סגירת מרפסת בדירה מס' 23 בית מס' 29.
- הסדרת קו בניין מזרחי לפי בניה קיימת.
- קביעת הוראות עיצוב אדריכלי וקביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעבר ניסן

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא ברח' בר ניסן, שכונת נווה זאב
קואורדינטה X 177600
קואורדינטה Y 572175

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38187חלק4252
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 206שכונת חצרים - פלח 6 - באר שבעשינוי
תוכנית5/ מק/ 2226נווה זאב פלח 6שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1945. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים16/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/11/2010
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3841. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים24/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/06/2010
קבלת תכנית27/05/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/06/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה10/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה