סגירת קומות מפולשות

תוכנית בי/ 403/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: סגירת קומות מפולשות
מספר: בי/ 403/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת להוראות תכנית המתאר בי/ 2/ א ותכנית המתאר בי/ 403 לעניין השימושים המותרים בקומה הקרקע המפולשת ומתן אפשרות להקצאת שטח לפעילות פנאי וספורט לדיירי הבניין.
2. קביעת הוראות בעניין גודל המבואה בקומת קרקע מפולשת.
3. קביעת תנאים להוצאת היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבת יםבת יםבת ים

תיאור המיקום:
התכנית תחול על מרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בת-יםף למעט אזור עסקים ובידור (תכנית בי/ 400) ואזור שיכון וותיקים (תכנית בי/ 34/ ג)

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבי/ 403מרתפים וקומות מפולשותשינוי
תוכניתבי/ 2/ אבת יםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות16/11/2003תאריך פרסום: 16/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5237. עמוד: 339. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית15/09/2003
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/05/2003
פרסום להפקדה ברשומות22/05/2003תאריך פרסום: 22/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5187. עמוד: 2503. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה27/01/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/01/2003
קבלת תכנית05/08/2002