סגירת קומת עומידםליחידת מגורים ומחסן

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 303/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סגירת קומת עומידםליחידת מגורים ומחסן
מספר: 303/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סגירת קומת עומדים ליחדת דיור ומחסן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםכאוכב אבו אל-היג'אכאוכב אבו אל-היג'א
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
777חלק1
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201000826/01/2010