סגירת קומת עמודים+ תוספת מגורים

בקשה ועדה מקומית 22/ 19318

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סגירת קומת עמודים+ תוספת מגורים
מספר: 22/ 19318
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטמציה לבית מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19318חלק22
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200200116/01/2002