סגירת קומת עמודים

בקשה ועדה מקומית סולם 27200/ 80001

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סגירת קומת עמודים
מספר: סולם 27200/ 80001
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סגירת קומת עמודיםן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17118חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה29/03/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201200329/03/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201100006/01/2011