סגירת קומת עמודים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 160/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סגירת קומת עמודים
מספר: 160/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סגיר קומת עמודים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/10/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200810429/09/2009