סגירת קטע קיר במרפסת ק"א בבנין דו קומתי עם 4 גני ילדים

בקשה ועדה מקומית גז/ ש/ 630

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סגירת קטע קיר במרפסת ק"א בבנין דו קומתי עם 4 גני ילדים
מספר: גז/ ש/ 630
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סגירת קטע קיר במרפסת ק"א בבנין דו קומתי עם 4 גני ילדים ומממי"ם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרשעלביםנוף איילון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5777חלק14, 16
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - רשות רישוי מחוזית - מחוז מרכז200400112/05/2004