סג'רה אילניה

תוכנית ג/ 265

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: סג'רה אילניה
מספר: ג/ 265
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מושב עובדים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה

תיאור המיקום:
ישוב: אילניה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית20/05/1958
פרסום להפקדה ברשומות30/05/1957תאריך פרסום: 30/05/1957. מס' ילקוט פרסומים: 540. עמוד: 957. שנה עברית: התשיז .
החלטה בדיון בהפקדה14/11/1956
קבלת תכנית26/02/1956