סדור קרקעות לישוב כפר העבודה.

תוכנית יג/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: סדור קרקעות לישוב כפר העבודה.
מספר: יג/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת לכפר עבודה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהבית מאיר

תיאור המיקום:
בית מאיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29652חלק4
29653חלק2-3
29656חלק1, 3-5
29663חלק1
29664חלק1
29665חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/04/1951תאריך פרסום: 26/04/1951. שנה עברית: התשיא .
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1950תאריך פרסום: 25/10/1950. שנה עברית: התשיא .
קבלת תכנית24/10/1950