סיחרוב לדון באישור תכנית מפורטת מאחר שאינה ערוכה ע"י אדריכל

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה שמ/ 08/ 6081

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: סיחרוב לדון באישור תכנית מפורטת מאחר שאינה ערוכה ע"י אדריכל
מספר: שמ/ 08/ 6081
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורהשכ 2
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400015חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 527אזור תעשיה לקיהערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200801829/10/2008