סירוב היתר למגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים טר/ 05/ 545/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: סירוב היתר למגורים
מספר: טר/ 05/ 545/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8058חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200600516/01/2006