סירוב היתר למחסן

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים מז/ 05/ 133/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: סירוב היתר למחסן
מספר: מז/ 05/ 133/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7872חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200504106/04/2005