סירוב היתר למקבץ דיור

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים זמ/ 05/ 01/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: סירוב היתר למקבץ דיור
מספר: זמ/ 05/ 01/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהגדרהגדרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
585חלק31, 1041
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200501709/02/2005