סירוב היתר למתקן תקשורת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים עח/ 05/ 86/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: סירוב היתר למתקן תקשורת
מספר: עח/ 05/ 86/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר מונשכפר מונש
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200503904/04/2005