סירוב היתר שימוש חורג לפנמיה לטיפול בחוסים במקרקעין המיועדים למוסד ציבורע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 05/ 005/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב היתר שימוש חורג לפנמיה לטיפול בחוסים במקרקעין המיועדים למוסד ציבורע
מספר: רח/ 05/ 005/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותשעובי זרח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3658חלק293-294
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200503630/03/2005