סירוב חלקי לתכנית בסמכות מקומית

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה רח/ 05/ 445/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: סירוב חלקי לתכנית בסמכות מקומית
מספר: רח/ 05/ 445/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותיעבץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק519
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200510221/11/2005