סירוב לאשר פרגולה ומרתף

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 05/ 222/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: סירוב לאשר פרגולה ומרתף
מספר: רח/ 05/ 222/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותהחרוב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3699חלק82
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200508407/09/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200505530/05/2005