סירוב לגדר מחסן וחנייה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רש/ 05/ 18/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: סירוב לגדר מחסן וחנייה
מספר: רש/ 05/ 18/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציוןשמעוני
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3945חלק578
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200501709/02/2005