סירוב לדון באישור תכנית מאחר שלא נערכה ע"י אדריכל

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה שמ/ 08/ 6082

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: סירוב לדון באישור תכנית מאחר שלא נערכה ע"י אדריכל
מספר: שמ/ 08/ 6082
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב לדון באישור תכנית מאחר שלא נערכה ע"י אדריכל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגבשכ 2
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100084חלק73-74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200801829/10/2008