סירוב להיתר לתוספת לבית מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים עח/ 03/ 034/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב להיתר לתוספת לבית מגורים
מספר: עח/ 03/ 034/ 4
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב היתר לתוספת לבית מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגאולי תימן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8395חלק147
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז232005/03/2003