סירוב להצבת עמודי חניה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 05/ 191/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: סירוב להצבת עמודי חניה
מספר: רח/ 05/ 191/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותביל"ו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3701חלק608
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200504709/05/2005