סירוב להקמת מתקן תקשורת סלולארית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 04/ 772/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סירוב להקמת מתקן תקשורת סלולארית
מספר: רח/ 04/ 772/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותדולינסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3698חלק45-46, 55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200504811/05/2005